Kontrola dostępu

System kontroli dostępu ma za zadanie uniemożliwienie bądź ograniczenie czasowe dostępu do pomieszczeń, stref, obiektów osobom niepowołanym poprzez montaż podzespołów zaporowych. Głównym zadaniem kontroli dostępu jest: zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie, rejestracja użytkowników oraz zdarzeń.

Oferujemy Państwu kompleksową instalację oraz konfiguracje systemów kontroli dostępu w obiektach przemysłowych, firmach, biurach, parkingach oraz osiedlach.